Unesco Conventie voor de bescherming van het cultureel erfgoed onder water (Parijs, 2001)

Begin oktober 2016 hebben 55 landen deze conventie geratificeerd. Dat zijn er 10 meer sinds de ratificatie door België in augustus 2013. Het ratificatieproces verloopt jammer genoeg relatief traag. Met amper drie lidstaten per jaar er bij hebben we nog een hele tijd te gaan vooraleer  een quasi universele ratificatie/implementatie bereikt wordt, wat de beste bescherming zou zijn voor dit erfgoed waar ook ter wereld gelegen. Twee gebieden in de wereld komen sterk naar voor: de Middellandse Zee en de Caraïben (zie bijbehorend kaartje). De Noordzee springt er voorlopig nog uit in tegenovergestelde zin, met slechts twee ratificaties (Frankrijk en België).