Wrakduikers

Duikers zijn bevoorrecht om toegang te hebben tot onderwatersites van ons cultureel erfgoed en van onze maritieme geschiedenis. Om deze sites te vrijwaren voor toekomstige generaties is het belangrijk om geïnformeerd te zijn, verantwoordelijk te duiken en scheepswrakken met respect te behandelen.

De "Infobrochure voor wrakduikers" en "formulieren voor het monitoren van scheepswrakken" werden binnen het VLAIO (voorheen IWT) onderzoeksproject ‘SeArch’ (Archeologisch Erfgoed in de Noordzee) opgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed. De brochure geeft meer uitleg over het belang van onderwatererfgoed, de regels en wetgevingen omtrent dit onderwatererfgoed en de belangrijke taak die wrakduikers kunnen vervullen bij het identificeren, beschermen en monitoren ervan, zodanig dat toekomstige generaties ook nog kunnen genieten van adembenemende wrakduiken op de Noordzee.

Voor meer info:

Sven Van Haelst
wrakduikers@sea-arch.be
GSM: 0032/486 95 09 89

Download hier: 

Ingevulde formulieren kunnen terug gestuurd worden
naar .