Activiteiten | CREST project

Activiteiten

Om de wetenschappelijke doelstellingen te behalen, wordt het project ingedeeld in drie hoofdactiviteiten en drie ondersteunende activiteiten. Over alle activiteiten heen wordt een goede interactie beoogd door alle projectpartners.

De projectcoördinator is Prof. dr. ir. Jaak Monbaliu van KU Leuven.

ACTIVITEIT 1 (trekker: Erik Toorman, KU Leuven)
Geïntegreerde multischaal golven-stroming-sediment modellering

 •  innovatieve open source modellen voor de berekening en simulatie van fysische kustprocessen
 •  praktische richtlijnen voor het gebruik van deze modellen

 

ACTIVITEIT 2 (trekker: Peter Troch, Universiteit Gent)
Geavanceerde modellering van overslagrisico’s in kustgemeenten

 •  innovatieve open source modellen met verbeterde rekenmethodes voor de golfimpact op structuren, gebouwen en mensen
 •  praktische richtlijnen voor het gebruik van deze modellen
 •  in situ testlocaties open voor het publiek en bruikbaar voor bewustmakingscampagnes

 

ACTIVITEIT 3 (trekker: Toon Verwaest, Waterbouwkundig Laboratorium)
Verbeterde kennis van kustprocessen

 •  beter inzicht in de impact van golven en wind op de natuurlijke kustbescherming
 •  innovatieve open source modellen voor het berekenen en simuleren van de windimpact op duinen en stranden
 •  praktische richtlijnen voor het gebruik van deze modellen
 •  beleidsindicatoren om de impact van stormen en wind op duinen en stranden te becijferen

 

Ondersteunende activiteit 1  (trekker: Simon Claus, VLIZ)
Data, technieken en monitoring

 •  inventaris van data, modellen, monitoringstechnieken
 •  dataportaal
 •  kaarten

 

Ondersteunende activiteit 2 (trekker: Dries Van den Eynde, KBIN-OD Natuurlijk Milieu)
Klimaatscenario’s

nieuwe verbeterde klimaatscenario’s voor de Belgische kustlijn

 

Ondersteunende activiteit 3 (trekker: Tina Mertens, VLIZ)
Communicatie en disseminatie

 •  projectwebsite
 •  outreach-materiaal
 •  valorisatie van nieuw ontwikkelde modellen en methodologieën
 •  disseminatie van de projectresultaten naar alle belanghebbenden
|