Laboratoria Testen | CREST project

Laboratoria Testen

Om de performantie van bestaande en toekomstige kustbeschermingsmaatregelen tijdens een zware storm te evalueren, worden vaak schaal (fysieke) modellen gebruikt. 

De laboratoria van het Waterbouwkundig Laboratorium en de Universiteit Gent zijn voorzien van golfgoten waarin schaalmodellen kunnen geconstrueerd worden van een typisch Belgische dijk in combinatie met een voorliggend strand. Deze fysische modellen hebben het voordeel van te werken onder gecontroleerde omstandigheden, maar het nadeel dat zij lijden aan schaal- en andere modeleffecten (geen wind effect, geen stroming, fijn zand, enz.).  Hoe kleiner de verschaling hoe moeilijker om te gaan met deze effecten.  Sommige parameters (bv. korrelgrootte) zijn te klein om realistisch te worden verkleind in kleine golfgoten. Daarnaast zal de windtunnel aan de KU Leuven gebruikt worden voor het simuleren van windimpact op sedimenttransport.

 

 

 

|