Home | CREST project

Tien partnerinstituten afkomstig uit de academische wereld, de Vlaamse overheid en de private sector hebben gedurende vier jaar onderzoek verricht naar kustprocessen. Zij delen de resultaten van het CREST-project aan de hand van negen kernboodschappen die verder verfijnd worden in een uitgebreide lijst van onderzoeksresultaten.

KERNBOODSCHAPPEN

  1. Omgaan met klimaatverandering op lange termijn omvat veel onzekerheden. Verschillende klimaatscenario’s zijn geüpdatet ter ondersteuning van het beleid.
  2. De afgelopen dertig jaar blijkt een netto natuurlijke voeding van sediment vanuit zee naar de Belgische west- en oostkust te hebben plaatsgevonden die bijgedragen heeft aan de zachte zeewering;
  3. De technologie om evoluties in strandmorfologie op te volgen is voor handen.
  4. Voldoende zand voorzien op de stranden versterkt niet enkel het strand zelf, maar draagt ook bij aan een versteviging van de duinen.
  5. Na een storm herstellen onze stranden zich minstens gedeeltelijk, en dit binnen een periode van nauwelijks enkele maanden.
  6. Het beter in rekening brengen van meer fundamentele processen vormt een goede basis om de patronen van het sedimenttransport aan onze kust te begrijpen en te simuleren.
  7. Het onder CREST ontwikkelde FLIAT-model vormt een stevige basis voor overstromingsrisicoberekeningen van het hinterland.
  8. Bredere stranden reduceren de impact van golven op de dijken.
  9. Fysische proeven in de testfaciliteiten van de Universiteit Gent, het Waterbouwkundig Laboratorium en Deltares hebben in grote mate bijgedragen tot het inschatten van de kracht van golven op harde structuren.

De output van het CREST-project wordt onderverdeeld in vier thema’s. Voor de uitgebreide lijst van onderzoeksresultaten kan u per thema hier terecht (enkel beschikbaar in Engels).

THEMA 1: Klimaatverandering inclusief de morfologische evolutie op lange termijn (decennia) voor de Belgische kust lees meer
THEMA 2: Morfologische evolutie op tijdschaal van dagen (stormen) tot jaren (levensduur van suppleties) voor de twee pilotgebieden Mariakerke en Koksijde lees meer
THEMA 3: Fysieke processen en innovatie in modellering lees meer
THEMA 4: Voorspelling van golfslag (overtopping en belasting) op de dijk tijdens stormen lees meer

Download hier de volledige lijst met onderzoeksresultaten. DOWNLOAD

 

CREST-project kadert binnen het Strategisch BasisOnderzoek (SBO) programma van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en loopt van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2019.

Ontdek op deze website meer over het project, de betrokken partners en de resultaten.