Numerieke Modellering | CREST project

Numerieke Modellering

Er zijn proeflocaties waarvoor enkel numerieke modellering zal worden uitgevoerd.  Bij de berekeningen van overstromingsrisico’s simuleert het numerieke model overstromingen in en om verschillende soorten gebouwen.  Drie kustgemeenten zullen geselecteerd worden waarvoor de modelresultaten worden vergeleken met vooraf bepaalde waarden uit de literatuur.

 

Numerieke modellering voor de sociaal-economische gevolgen van overstromingen

Door het gebruik van ruimtelijke informatie (locatie van gebouwen, de gebruiksfuncties van het gebouw, de typologie van de bezetting, de profilering van inwoners, ...) en economische informatie (waarde van de gebouwen, de waarde van de infrastructuur, ...) zal een karakterisering van de bouwstenen worden uitgevoerd.  Bouwstenen zijn eenheden die minimaal worden omringd door drie routes en / of een combinatie van wegen, grotere infrastructurele elementen (bv. spoorlijn) of natuurlijke grenzen (bv. kustlijn of rivieren).  Het ganse bewoonde deel van de frontlinie van de kust zal worden opgesplitst in bouwstenen om een zogenaamde "bouwblokkenkaart" te creëren.  Rekening houdend met de diversiteit van de kustlijnbezetting worden drie testsites geselecteerd.

De selectie van de testsites zal gebeuren samen met stakeholders van de Belgische kustgemeenten en de projectpartners.  Zij moeten representatief zijn voor de verschillende typologieën van de dichte bezetting van het bewoonde deel van de kust.  Voor de geselecteerde sites zal een gedetailleerd sociaaleconomisch profiel opgemaakt worden van de functies, bezetting en de waarde van de betrokken bouwblokken samen met hun resistentie.

De maximale schade moet voor elke bouwsteen in de testlocaties worden gedefinieerd; de maximale schade en de maximale totale kost zullen worden berekend conform eerder gebruikte methoden voor overstromingsschadeberekening in het achterland.  Wanneer een maximale schadekaart wordt gecombineerd met voorspelde overstromingshoogtes en -snelheden, kunnen echte schadekaarten worden verkregen.  Op basis van de verschillende terugkeerperiodes van stormen kunnen ook risicokaarten worden berekend.

|