Test Locaties | CREST project

Test Locaties

Wetenschappers maken gebruik van wiskundige formules en complexe computermodellen (numerieke modellen) om de gevolgen van de klimaatverandering op kustbeschermingsmaatregelen en de efficiëntie van toekomstige beschermingsmaatregelen te berekenen. Deze wiskundige formules en numerieke modellen zijn in staat om - tot op zekere hoogte - de werkelijkheid te simuleren. Specifieke voorbeelden van vragen van wetenschappers zijn:

  •  Hoe zal een strand reageren op een zware storm en hoe snel zal het strand herstellen?
  •  Hoe zal het zand en slib in het water getransporteerd worden langs de kustlijn tijdens en na de stormen?
  •  Hoe zal de zeespiegelstijging stranderosie beïnvloeden?
  •  Hoe groot is de impact van het overslaande water over de dijk op de stormmuren, de gebouwen en de voetgangers?
  •  Hoe zal de wind de stranden en duinen eroderen of voeden?

Met het oog op het verbeteren en het ijken van deze wiskundige formules en numerieke modellen hebben wetenschappers nood aan gegevens van real-time situaties op het terrein (bv. stormen in de winter) en van schaalmodellen in laboratoriumomstandigheden (vaak 'fysische modellen' genoemd) om daarmee de impact van ontwerpstormen te simuleren.  Om deze reden zullen de CREST-partners zowel terreinmetingen als laboratoriumtests uitvoeren.