Educatie | CREST project

Educatie

Van alle geproduceerde en geïnventariseerde data zullen GIS-kaarten worden geproduceerd, die gemakkelijk te interpreteren zijn door beleidsmakers en niet-deskundigen. Interactie met de begeleidingscommissie en de technische adviesraad zal de bruikbaarheid van deze kaarten door verschillende belanghebbenden maximaliseren. Deze kaarten zullen ook dienen als educatief materiaal voor jonge wetenschappers (middelbare scholen) tijdens hun aardrijkskundelessen. Prof. Luc Zwartjes (part-time hoogleraar aan de Universiteit Gent, part-time leraar aardrijkskunde) treedt op als vertegenwoordiger voor leerkrachten aardrijkskunde in Vlaanderen en zal deel uitmaken van de technische adviesraad. Echter, meer producten kunnen geproduceerd worden op aanvraag, in samenwerking met het VLIZ (cf. Planeet Zee www.planeetzee.be).

|