Partners | CREST project

Partners

De Stuurgroep, waarin alle partners vertegenwoordigd zijn, komt geregeld (tweemaal per jaar) bijeen om de vooruitgang van de werkzaamheden van het project te bespreken. Om de interactie tussen de verschillende werkpakketten te verzekeren, ontmoeten de projectcoördinator en de werkpakketleiders elkaar op regelmatige basis (viermaal per jaar).

 

De partners bestaan uit wetenschappelijke instellingen, overheidsinstanties en valorisatiepartners.

 

Wetenschappelijke instellingen

Katholieke Universiteit Leuven

  • Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Departement Burgerlijke Bouwkunde, Technologiecluster Bouw - Technologiecampus Oostende

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Departement Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur)

Universiteit Gent

Vlaams Instituut voor de Zee

Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, Waterbouwkundig Laboratorium

Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde

 

Overheidsinstanties

Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Kust

Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang

 

Valorisatiepartners

Fides Engineering

IMDC - International Marine and Dredging Consultants

|