Begeleidingscommissie | CREST project

Begeleidingscommissie

De Begeleidingscommissie, waarin vertegenwoordigers zetelen van beleid, onderzoek, de non-profit sector en industrie, komt geregeld (tweemaal per jaar) bijeen om de vooruitgang van de werkzaamheden van het project te bespreken en insteek te ontvangen van alle eindgebruikers om het project en de projectresultaten bij te sturen.


De volgende instellingen en bedrijven maken op dit moment deel uit van de Begeleidingscommissie:

Onderzoeksinstanties

Kustgemeenten (Provinciegouverneur West-Vlaanderen als vertegenwoordiger van de kustburgemeesters)

Overheidsinstanties

Ngo’s

Consultants

Baggerbedrijven

Netwerkorganisatie De Blauwe Cluster

 

Indien uw instantie of bedrijf interesse heeft voor deelname aan de Begeleidingscommissie, gelieve contact op te nemen met Jaak Monbaliu.

|