Links | CREST project

Links

Project of onderzoek

Korte omschrijving

Link

Status

Masterplan Kustveiligheid

Overzicht van de kustbeschermingsmaatregelen voor de Belgische kustlijn

www.afdelingkust.be

doorlopend sinds 2011

 

ARGUS Monitoring van de vooroeversuppletie te Mariakerke

http://argus-public.deltares.nl/archive/ 

2013 – 2018

Project Kustvisie

Langetermijnvisie (2100) voor de kustlijn

www.kustvisie.be

continu

Meetnet Vlaamse Banken

Meetgegevens van de afgelopen 30 dagen van golven, getij, wind, stromingen en andere meteorologische metingen

www.meetnetvlaamsebanken.be

continu

 

Historische meetgegevens van Meetnet Vlaamse Banken (login)

www.kustdata.be

continu

Metropolitaan Kustlandschap 2100

Ruimtelijke planning op zee en aan land tot 2100

http://mkl2100.laboruimte.be

september 2012 – februari 2015

Tiles

Geologische kennisbasis voor de Noordzee

http://odnature.naturalsciences.be/tiles/

1 oktober 2013 – 31 december 2017

INDI67

Ontwikkeling van tools en methodologieën ter ondersteuning van de monitoring van descriptoren 6 en 7 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie

www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=&COD=BR%2F143%2FA2%2FINDI67#docum

15 december 2014 – 15 maart 2019

Cordex.be

Klimaatscenario’s voor de Belgische kust

http://cordex.meteo.be/

15 december 2014 – 15 maart 2017

|