Projectinformatie | CREST project

Projectinformatie

Om de projectresultaten te communiceren naar het brede publiek, de wetenschappelijke gemeenschap, beleidsmakers en educatoren worden verschillende strategieën gehanteerd. Interactie met de verschillende doelgroepen wordt gestimuleerd via regelmatige bijeenkomsten met doelgroepen (vergaderingen begeleidingscommissie) en bilaterale gesprekken met strategische partners o.a. technische experts, kustgemeenschappen...

 

Aanpak

De verschillende strategieën naar de verschillende stakeholders omvatten:

  • Outreach naar het grote publiek door middel van communicatieproducten, zoals een brochure, een roll-up banner, nieuwsbrieven, een projectwebsite (inclusief dataportaal), conferenties (halverwege en op het einde van het project), rondleidingen op testlocaties
  • Communicatie van de projectresultaten naar wetenschappers door middel van publicaties, presentaties, wetenschappelijke posters, projectverslagen
  • Input leveren voor aardrijkskundeleraren via de aanmaak van GIS-kaarten
  • De opmaak van richtlijnen en indicatoren om het gebruik van de projectresultaten door de beleidsmakers te stimuleren

 

Producten

Huisstijl

Brochure

Publicaties

  • Populaire tijdschriften: KU Leuven magazine
  • Wetenschappelijke tijdschriften: een overzicht is beschikbaar via deze link

Presentaties

Nieuwsbrieven

Roll-up banner

Posters

Conferenties

Halverwege en op het einde van het project worden conferenties georganiseerd om de resultaten van het project toe te lichten aan een breed publiek

 

|