Case study Hastings

Hastings is één van Engelands oudste vissershavens, gelegen aan de kust in het zuidoosten van Engeland. Het beheer en bestuur (‘governance’) van gemeenschappen element van het GIFS onderzoeksproject was op zoek naar inzicht in de manier waarop de vissersgemeenschap in Hastings invloed heeft op de politiek en het nemen van beslissingen op verschillende niveaus van bestuur (lokaal, nationaal en Europees)

De case study in Hastings verleende een nuttig inzicht in hoe de GIFS methoden toegepast kunnen worden in de praktijk om waarde toe te kennen aan de voordelen die gevolg zijn van de kustvisserij. Door lokale vissers in het onderzoek te betrekken wordt een meer volledige en lokaal geïnformeerde dataset bekomen, net als een positieve uitwisseling van kennis tussen de verschillende partijen om zo de toekomstige monitoring en planning van mariene- en kustomgevingen te verbeteren.

Het Hastings ("bestuur en beheer") rapport geeft details over het onderzoek inzake bestuur uitgevoerd in het GIFS onderzoeksproject. Deze bevindingen en de methodologie gebruikt in deze case study kunnen ook teruggevonden worden in de toolkit en interactieve kaart.

Deze activiteit werd geleid door de Universiteit van Brighton.

  Hastings foto

Figuur: Hastings (Bron: GIFS Media gallery)