Toolkit

toolkitDe Vangsten in de 21ste eeuw: Praktische benadering voor duurzame kustvisserijgemeenschappen. Toolkit is een product van het INTERREG IVa 2 Seas project GIFS (Geografie kustvisserij en duurzaamheid). De partners hebben gewerkt met lokale belanghebbenden en gemeenschappen om de geografische diversiteit en gelijkenissen van vissershavens en –dorpen langsheen het Kanaal en de zuidelijke Noordzee in kaart te brengen. Deze toolkit is een product van de samenwerking en verschaft een aantal methoden om zicht te krijgen op het economische, sociale en culturele belang van kustvisserij alsook een beschrijving van een aantal praktische benaderingen voor de regeneratie van kustdorpen. De tools kunnen gebruikt worden over een hele reeks ruimtelijke niveaus, van het niveau van de lokale gemeenschap tot een regionaal en zelfs nationaal niveau, en steunen op voorbeelden uit empirisch onderzoek, praktische toepassingen en creatieve kunsten. De gedachte achter elke methode wordt beschreven, net als een leidraad van hoe en in welke omstandigheden de tools te gebruiken zijn. Er wordt dus advies gegeven over hoe ze te gebruiken, hun toepasbaarheid op verschillende ruimtelijke schalen, waar ze voor gebruikt kunnen worden en over praktische zaken zoals de bronnen nodig om ze te gebruiken (duur, kosten). Het is ontwikkeld voor iedereen geïnteresseerd in de manier waarop kustvisserij economisch, sociaal, cultureel en op omgevingsvlak gewaardeerd wordt, en de rol van kustvisserij in de ontwikkeling van duurzame gemeenschappen.