Over GIFS

Geografie van Kustvisserij en Duurzaamheid

Vissersgemeenschappen langs het Kanaal en de zuidelijke Noordzee worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen en veranderingen op een moment dat er strikte regels opgelegd en maatregelen genomen worden om de ‘crisis’ in de visserijsector aan te pakken. GIFS is een belangrijk project gefinancierd door INTERREG IVA 2 Zeeën en streeft ernaar inzicht te verwerven in de sociaal-economische en culturele betekenis van de kustvisserij om een betere basis te bieden voor het visserijbeleid, strategieën voor kustvernieuwing en een duurzame gemeenschapsontwikkeling. Het project is resultaat van een samenwerking tussen zes partners uit vier Europese landen grenzend aan het zuidelijke deel van de Noordzee en het Kanaal. Er werd hierbij erkend dat kustvisserij naast een economische bijdrage ook een belangrijke bijdrage levert aan bredere sociale en culturele normen en waarden. Deze waarden en voordelen identificeren naast het bepalen van de economische waarde van kustvisserij is cruciaal om een beter beleid te handhaven.

Het onderzoek werd opgedeeld in verschillende thema’s, om zo een beter begrip te krijgen van de relatie tussen kustvisserij en de vissersgemeenschappen:

  • Kustzonebeheer en kustvisserij
  • Vissersplaatsen en gemeenschappen
  • Vissersactiviteit in het heden en verleden
  • Economie en vernieuwing in vissersgemeenschappen

Ook werden twee case studies uitgevoerd: één in Arnemuiden, met de investering en het herstel van het visserijerfgoed, en één in Hastings, waar een reconstructie werd gedaan van de invloed van de vissersgemeenschap op de politiek.

Het GIFS project werd uitgevoerd tussen januari 2012 en september 2014 en resulteerde in verschillende producten. De twee voornaamsten, de toolkit en de interactieve kaart verstrekken nuttige bevindingen en advies over het sociaal-economische en culturele belang van kustvisserij.

kaart partners 2

nr1

Universiteit van Greenwich (UoG)

nr2 Universiteit van Brighton (UoB)
nr3 Universiteit van Bretagne Occidentale (UBO)
nr4 AGROCAMPUS
nr5 Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

nr6

Gemeente Middelburg

Figuur: De 2 zeeën regio en locaties van de GIFS partner organisaties (Bron: VLIZ, 2014).