Geografie van Kustvisserij en Duurzaamheid

Vissersgemeenschappen langs het Kanaal en de zuidelijke Noordzee worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen en veranderingen op een moment dat er strikte regels opgelegd en maatregelen genomen worden om de ‘crisis’ in de visserijsector aan te pakken. GIFS is een belangrijk project gefinancierd door INTERREG IVA 2 Zeeën en streeft ernaar inzicht te verwerven in de sociaal-economische en culturele betekenis van de kustvisserij om een betere basis te bieden voor het visserijbeleid, strategieën voor kustvernieuwing en een duurzame gemeenschapsontwikkeling. Het project is resultaat van een samenwerking tussen zes partners uit vier Europese landen grenzend aan het zuidelijke deel van de Noordzee en het Kanaal. Er werd hierbij erkend dat kustvisserij naast een economische bijdrage ook een belangrijke bijdrage levert aan bredere sociale en culturele normen en waarden. Lees meer.

21st Century Catch Toolkittoolkit