Interactive map

Dit portaal, deel van de Coastal and Marine Wiki, omvat de output van het GIFS project verdeeld in 7 thema’s: Achtergrondinformatie, economie, onderwijs, beheer en bestuur, sociaal-cultureel, visserij in heden & verleden en toerisme. Elk thema bevat de specifieke resultaten van de GIFS-activiteiten met onder andere foto’s en links naar de uiteindelijke producten en relevante websites.

Het thema achtergrondinformatie geeft een algemeen overzicht op havenniveau of regionaal niveau, en het thema economie verschaft informatie over de economische waarde van kustvisserij voor de gemeenschappen. Het doel van het GIFS onderwijsproject was het in staat stellen van de verdere ontwikkeling van een visserij-gerelateerd en een door vissers bepaald model van Alternatieve onderwijs Voorziening. Het beheer en bestuur thema geeft dan weer meer informatie over de invloed van bestuur op kustvisserij, terwijl het sociaal-culturele thema een beeld geeft van de verwevenheid tussen visserij en gemeenschappen. Visserij in heden en verleden schetst een beeld over de status van kustvisserij in het verleden en de huidige bijdrage van visserij in termen van aanvoer, waarden en tewerkstelling. Het laatste thema, toerisme, benadrukte de relatie tussen kustvisserij en toerisme, zowel in termen van economische waarde als de invloed die dit heeft op de lokale gemeenschap. Alle thema’s zijn toegankelijk via de overzichtskaart of kunnen afzonderlijk geraadpleegd worden door op de menu items te klikken. Om een onderscheid te maken tussen de thema’s zijn verschillende symbolen op de kaart gebruikt.

INTERACTIVE MAP