Vissersplaatsen en gemeenschappen

Kustvisserij voorziet niet alleen in onze fysieke noden zoals voedsel en levenskwaliteit voor vissers, ze draagt ook bij tot voordelen zoals culturele identiteit, recreatie, levenskwaliteit, erfgoed en sociale cohesie. Het GIFS project heeft bijgevolg geprobeerd een aantal van de sociale en culturele waarden te ontdekken en identificeren die ontstaan door de aanwezigheid en activiteit van een kustvisserijvloot in gemeenschappen aan de kust.

Beleving van een plaats in kustgemeenschappen

Het concept van beleving van een plaats kan nuttig zijn voor het begrijpen van de sociale en culturele waarde van kustvisserij. Door middel van enquêtes bij zowel permanente bewoners als toeristen werd er in elk land nagegaan wat de bijdrage was van visserij aan het gevoel van een plaats. De resulterende dataset kon dan gebruikt worden om de bijdrage van kustvisserij aan de beleving van een plaats te vergelijken op verschillende ruimtelijke niveaus: tussen steden, regio’s en landen.

Deze activiteit werd geleid door de Universiteit van Greenwich – School of Science, meer informatie hierover kan verkregen worden in het finale rapport, de toolkit en de interactieve kaart.

Culturele waarden definiëren door middel van fotografie

Bij deze creatieve benadering werd fotografie gebruikt om culturele waarden geassocieerd met kustvisserij te ontdekken, visualiseren en te communiceren. De foto’s werden gemaakt door onderzoekers, een fotojournalist en inwoners, die hiermee de verschillende manieren waarop kustvisserij het karakter van plaatsen en de betekenis die mensen geven aan plaatsen probeerden weer te geven. Een methode genaamd foto-elicitatie werd gebruikt om te bepalen hoe kustvisserij het gevoel dat mensen hebben over de kustgemeenschap waarin ze leven beïnvloedt. Foto’s werden gebruikt als visuele stimulus om discussies op gang te brengen.

Deze activiteit werd geleid door deUniversiteit van Greenwich – School of Science, meer informatie kan gevonden worden in het finale rapport, de toolkit en de interactieve kaart.

De rol van vrouwen in vissersgemeenschappen

Wereldwijd spelen vrouwen verschillende rollen in visserij en hebben hierdoor een niet te onderschatten bijdrage aan de industrie. In Europa bleef de rol van de vrouw echter grotendeels onopgemerkt, hoewel vrouwen aanwezig zijn in alle gebieden van de sector. Door een kwalitatieve dieptestudie met onder andere interviews, focusgroepen en observatie van de deelnemers werd de contributie van vrouwen aan vissersgemeenschappen onderzocht. Het doel hiervan was om de vaak onzichtbare bijdrage die vrouwen hebben aan het licht te brengen, zodat hier beter rekening mee gehouden kan worden bij besluitvorming.

Deze activiteit werd geleid door de Universiteit van Greenwich – Greenwich Maritime Institute. Er werd onderzoek gedaan in Nederland, België, Frankrijk en Engeland (interactieve kaart). Meer details kunnen gevonden worden in de toolkit.

Deliberatieve en participerende benaderingen om waarden gedeeld door de gemeenschap te bepalen

In samenwerking met de National Ecosystem Assessment Follow-On in Engeland werden een aantal beraadslagende en deelnemende methoden gebruikt om een schatting te maken van de waarden gedeeld door de gemeenschap. Het doel hiervan was om een bijdrage te leveren aan beleids- en planningsbeslissingen gebaseerd op de lokale kennis en gewoonten.

Deze activiteit werd geleid door de University van Brighton, meer informatie kan gevonden worden in het finale rapport, de toolkit en de interactieve kaart.

Cultureel erfgoed voor nieuwe economische activiteiten

Een programma over de heropleving van visserserfgoed en nieuwe economische mogelijkheden werd geïmplementeerd in het historische vissersdorp Arnemuiden in Nederland. Er werd gefocust op welke manier visserijerfgoed aanleiding kan geven tot een betere toekomst door het bijdragen aan een gevoel van identiteit, trots en gemeenschaps-gedreven ondernemingskansen.

Deze activiteit werd geleid door de Gemeente Middelburg, meer details kunnen gevonden worden op de webpagina van de case study Arnemuiden, de interactieve kaart en in de toolkit.