Thema's

 
De Noordzee en het Kanaal zijn de thuisbasis van een uiterst belangrijke visserij-industrie die wordt geconfronteerd met grote veranderingen en uitdagingen. Antwoorden vanuit het beleid op achteruitgaande visbestanden hebben sociaal-economische gevolgen op de gemeenschappen die afhankelijk zijn van de visserij.

Het GIFS-project richt zich, over het gemeenschappelijk prioriteitsgebied, op het onderzoeken van de sociaal-economische en culturele betekenis van de kustvisserij in kustgemeenschappen langs het Engels Kanaal en de Zuidelijke Noordzee. Het doel is om deze factoren meer expliciet op te nemen in visserij- en maritiem beleid, kustvernieuwingsstrategieën en duurzame ontwikkeling van de visserijgemeenschappen. Het project heeft partners in Engeland, Frankrijk, België en Nederland.

GIFS gaat in op volgende thema's:
  • Kustzonebeheer en kustvisserij: een analyse van de benaderingen in visserijbeheer op regionaal en lokaal niveau, en de relatie met het bredere beheer van kustgebieden; het identificeren van ‘best practices’ in co-beheer, milieu- en natuurbehoud vanuit de sector, en lokale ecologische kennis.
  • Vissersplaatsen en gemeenschappen: door middel van gemeenschapsactiviteiten, zoals fototentoonstellingen en focusgroepen, begrijpen hoe de kustvisserij bijdraagt ​​aan de gemeenschapsidentiteit en de sociale cohesie.
  • Economie en vernieuwing in vissersgemeenschappen: een inschatting van de directe, indirecte en afgeleide baten van de zeevisserij; een schatting van de niet-vermarktbare voordelen van de kustvisserij (zoals aantrekkelijkheid, recreatie, erfgoed)
GIFS heeft een ‘toolkit’ ontwikkeld voor zowel beleidsmakers als lokale planners, die methoden biedt voor het vastleggen van de brede maatschappelijke waarde van de visserij (op sociaal, cultureel en economisch vlak) en het belang van de visserij voor duurzame kustgemeenschappen documenteert. Case studies binnen het gemeenschappelijk prioriteitsgebied werden uitgevoerd waarbij visserijerfgoed gebruikt werd voor vernieuwing, gemeenschapsidentiteit en het ontwikkelen van nieuwe economische opportuniteiten. Door het verkennen van de drie thema's kustzonebeheer, vissersgemeenschappen en economie, heeft GIFS een geografie van de kustvisserij voortgebracht. Dit creëert een ruimtelijk inzicht in en een momentopname van het leven in de diverse vissersplaatsen aan het begin van de 21e eeuw.