Economie en vernieuwing van vissersgemeenschappen

Kustvisserij is van groot belang voor de lokale economie en de levensomstandigheden voor vissers. Door middel van GIFS werd een beeld geschetst van de directe, indirecte en geïnduceerde economische voordelen van zeevisserij en werden de niet-vermarktbare waarden van kustvisserij geschat. Twee contrasterende case studies werden hierbij in rekening genomen. Hastings in het zuidoosten van Engeland en Arnemuiden in Nederland.

1. Directe, indirecte en geïnduceerde voordelen van de zeevisserij

Het voornaamste doel was het analyseren van de rol van visserij in maritieme gebieden door het evalueren van de directe tewerkstelling en het genereren van rijkdom geassocieerd in elke regio met commerciële visserij om een overzicht te krijgen van de visserijeconomie langsheen het Engelse Kanaal en de zuidelijke Noordzee. Deze activiteit werd geleid door de Universiteit van Brest. Meer informatie kan verkregen worden in de toolkit en de interactieve kaart.

Visserijbedrijven verschaffen tewerkstelling en rijkdom aan vissers. Bij het vissen zijn echter ook goederen en diensten van andere industrieën nodig zoals vismaterialen, mariene verzekeringen en opslagplaatsen. Als gevolg hiervan zorgt de visserij dus ook voor tewerkstelling en rijkdom in andere industrieën, wat gedefinieerd wordt als indirecte voordelen van zeevisserij. Het begrijpen van de economische relaties was een proces uitgevoerd door de Universiteit van Brest.

Een groot aantal kustpopulaties is afhankelijk van de visserijsector voor werk en rijkdom. Tewerkstelling gelinkt aan activiteiten zoals winkels en huisvesting wordt ook versterkt door de aanwezigheid van visserij in de omgeving. Door het evalueren van geïnduceerde voordelen kunnen de economische en globale impact op tewerkstelling en rijkdom geschat worden wanneer de visserij zou verdwijnen.

2. Analyse van de regionale en lokale budgetten uitgegeven aan visserij en marien erfgoed

Schatting van het positieve externaliteiten gegenereerd door de visindustrie

Dit onderdeel, geleid door de universiteit van Brest, schijnt licht op de economische voordelen resulterend uit het aantrekken van toeristen door de “zeevisserij-dimensie”. Het gedrag van toeristen werd onderzocht door het houden van enquêtes om zo te begrijpen in hoeverre de aanwezigheid van visserij hun bestemmingskeuze heeft beïnvloed.

3. Niet-vermarktbare waarden van kustvisserij

De kustvisserij-activiteit genereert waarde buiten de visserijsector. In een analyse van kostenvoordelen, moeten indirecte voordelen en niet-vermarktbare voordelen opgeteld worden bij de directe voordelen en vergeleken worden met de totale kost van een project. Wanneer de totale voordelen hoger zijn dan de totale kosten is het project relevant, wat zorgt voor een potentieel argument voor het behouden van deze activiteiten. Dit onderdeel, geleid door de Agrocampus Ouest, mat de aantrekkelijkheid van vissersplaatsen door enquêtes op te stellen, waarin individuen bevraagd werden over hun hypothetische keuzes. De resultaten zijn beschikbaar in de interactieve kaart, de methodologie van deze benadering wordt verder uitgelegd in de toolkit.

4. Case studies

Op 4 juni 2014 werd er door AGROCAMPUS een studiedag gehouden over ‘Visserij en toerisme’. Deze studiedag was gebaseerd op de onderzoeksresultaten van deze ‘Economie en vernieuwing in vissersgemeenschappen’ activiteit.