Position paper

Het historische en hedendaagse belang van kustvisserij voor de levensomstandigheden en ontwikkeling van gemeenschappen langs de kust is van onschatbare waarde: de kustvisserij was lange tijd een stabiele bron van voedsel, middelen en werkgelegenheid, met als gevolg dat het zeker nodig is om de toekomst van kustvisserij te verzekeren. Door middel van verschillende activiteiten werd er getracht meer inzicht te krijgen in de verschillende beheerskaders die bestaan langs het Kanaal en de zuidelijke Noordzee, en de manier waarop kustvisserij hierin geïntegreerd is. De resultaten van dit onderzoek worden besproken in de Position Paper.

Position paper