Visserijactiviteit in het verleden en heden

Kustvisserij heeft sinds jaar en dag een rol van fundamenteel belang voor de leefbaarheid en de socio-culturele ontwikkeling van gemeenschappen langs de kust in het GIFS onderzoeksgebied in België, Nederland, Frankrijk en Engeland. Het doel van deze GIFS activiteit was bijgevolg om langetermijnperspectief te bieden van het belang van kustvisserij voor de gemeenschappen langs de kust en het toekomstige potentieel als bron van lokaal en vers voedsel, tewerkstelling en als een economische bron. Door middel van een inventaris van bronnen van data, digitalisatie, kwaliteitscontrole, standaardisatie en integratie van historische data werden de volgende sleutelvragen opgesteld voor België, Frankrijk, Nederland en Engeland:

  • Hoe is de tewerkstelling in kustvisserij veranderd doorheen de tijd?
  • Hoe zijn de economische waarde, het volume en de samenstelling van de vangst van kustvisserij veranderd doorheen de tijd?
  • Hoe zijn de trends en problemen van hierboven gerelateerd tegenover die van de visserijsector in zijn geheel?
  • Welke bronnen van informatie zijn beschikbaar om de historische relevantie van kustvisserij in het bestudeerde gebied te documenteren?

Deze activiteit werd geleid door het VLIZ. Meer informatie kan gevonden worden in de toolkit en interactieve kaart.