IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Onderzoekingen betreffende de opzet van het deltaplan en de gevolgen van de werken. IV.1-IV.6. Deel 5
(1961). Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Onderzoekingen betreffende de opzet van het deltaplan en de gevolgen van de werken. IV.1-IV.6. Deel 5. Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf: 's-Gravenhage. 380 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water; Fresh water

Content
  • Thijsse, J.Th. (1961). Bijdrage IV.1. Het Deltamodel in het Waterloopkundig Laboratorium te Delft, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Onderzoekingen betreffende de opzet van het deltaplan en de gevolgen van de werken. IV.1-IV.6. Deel 5. pp. 7-34, 1 bijlage, more
  • (1961). Bijdrage IV.2. De invloed van de deltawerken op de getijbeweging en de stormvloedstanden langs de kust van Zuidwest-Nederland, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Onderzoekingen betreffende de opzet van het deltaplan en de gevolgen van de werken. IV.1-IV.6. Deel 5. pp. 35-83, more
  • (1961). Bijdrage IV.3. De invloed van de deltawerken op de waterbeweging en de veiligheid tegen overstromingen in het getijgebied van Zuidwest-Nederland, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Onderzoekingen betreffende de opzet van het deltaplan en de gevolgen van de werken. IV.1-IV.6. Deel 5. pp. 85-190, 1 bijlage, more
  • (1961). Bijdrage IV.4. De waterstaatkundige aspecten van de waterhuishouding in het gebied van de benedenrivieren en de zeearmen na de uitvoering van de deltawerken, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Onderzoekingen betreffende de opzet van het deltaplan en de gevolgen van de werken. IV.1-IV.6. Deel 5. pp. 191-293, bijlagen, more
  • (1961). Bijdrage IV.5. De invloed van de afdamming van de zeegaten op het ijsbezwaar op de Zeeuwse en Zuidhollandse stromen, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Onderzoekingen betreffende de opzet van het deltaplan en de gevolgen van de werken. IV.1-IV.6. Deel 5. pp. 295-325, bijlagen, more
  • (1961). Bijdrage IV.6. De zandbeweging in het getijdgebied van Zuidwest-Nederland, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Onderzoekingen betreffende de opzet van het deltaplan en de gevolgen van de werken. IV.1-IV.6. Deel 5. pp. 327-380, bijlagen, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top