IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

HIBBOD: HIstorische BosBOdem Databank Vlaanderen
Contact: De Vos, Bruno

Availability: Unrestricted
The data are freely available to anybody and may be used for any purpose. Usage acknowledgement may be required

Description
Historische referentie databank voor bosbodemprofielen beschreven tijdens de bodemkartering van België (periode 1949-1965). Het betreft een deelset van de AARDEWERK databank, gecorrigeerd en aangevuld met data en een GIS component door middel van een opdracht aan de UGent in 2000 (opdrachtgever was IBW - later INBO). De databank bevat beschrijvende bodemgegevens (bodemprofiel) en fysicochemische data voor elke pedogenetische horizont tot 1.5 m diepte. Het is de belangrijkste coherente databank die de toestand van bosbodems beschrijft van rond de jaren zestig en een onmisbare gegevensset om de temporele evolutie van bodemvariabelen sinds dan na te gaan. more

De HIBBOD database bestaat uit 4 deelmodules (datasets): (1) Profiel, (2) Horizont, (3) Vegetatie en (4) Oppervlaktemonster module. De laatste twee modules zijn toegevoegd aan de AARDEWERK gegevens. Ook bijgevoegd zijn coordinaten die geconverteerd werden naar de Lambert 1972 projectie en daarop gebaseerde GIS lagen in ESRI shape formaat. De HIBBOD databank werd in 2000 uitgebracht als CD-Rom met Arcview en Excel interface.

Scope
Keywords:
Terrestrial, Chemical analysis, Description of profile, Forest soils, Soil database, Belgium, Vlaanderen

Geographical coverage
Belgium, Vlaanderen [Marine Regions]

Temporal coverage
1949 - 1965
Not relevant

Parameters
Carbon-to-nitrogen Ratio (C:N), Cation exchange capacity organic matter (OM), Cation exchange capacity soil (minerals), Clay fraction, Depth of horizonts, Gravel fraction, Limonite, Loam fraction, Munsell-color (tint, value, chroma), Organic carbon (OC), Percentage CaCO3, pH Methodology , Profile description Methodology , Proton saturation, Sand fraction, Soil consistency and structure, Soil texture-class (Belgium), Structure, Texture fractions, Total cation exchange capacity
pH: pH-KCl
pH: pH-H2O
Profile description: Belgian system profile description

Contributors
Universiteit Gent (UGent), moredatabase developer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Milieu en Klimaat, moredata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), moredata owner

Project
Digitalisatie en verwerking van historische bosbodemprofielgegevens, more

Dataset status: Completed
Data type: Data
Data origin: Research
Metadatarecord created: 2010-10-20
Information last updated: 2010-10-22
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy