IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Average breeding success (and standard deviation) of coastal breeding birds in left: Western Scheldt and right: Sea Scheldt [Gemiddeld broedsucces (en standaardafwijking) van kustbroedvogels in links: Westerschelde en rechts: Zeeschelde]

Scope
Themes:
Biology, Biology > Birds, Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine/Coastal, Fresh water, Brackish water, Breeding success, ANE, Netherlands, Westerschelde, Belgium, Zeeschelde, Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758, Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758, Larus melanocephalus Temminck, 1820, Larus ridibundus Linnaeus, 1766, Platalea leucorodia Linnaeus, 1758, Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758, Sterna albifrons Pallas, 1764, Sterna hirundo Linnaeus, 1758, Sterna sandvicensis Latham, 1787

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Taxonomic coverage
Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Larus melanocephalus Temminck, 1820 [WoRMS]
Larus ridibundus Linnaeus, 1766 [WoRMS]
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Sterna albifrons Pallas, 1764 [WoRMS]
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Sterna sandvicensis Latham, 1787 [WoRMS]

Parameter
Breeding succes index

Contributors
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (RWS), more
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

Publication
Describing this dataset
(2010). Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 208. VLIZ: Oostende. 14 pp., more
Used in this dataset
Spanoghe, G. et al. (2010). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het zevende jaar : bijlage 9.8 bij het zevende jaarverslag van de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2010(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 171 pp., more
Meininger, P.L. et al. (2006). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.006. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 159 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-20
Information last updated: 2022-08-02
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy