IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Afdeling Bos, natuur en landschap (KULeuven)
www.agr.kuleuven.ac.be/lbh/lbnl/ecology

Overkoepelend instituut: Katholieke Universiteit Leuven; Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (KULeuven), meer

Thesaurustermen (4) : Antropogene effecten; Bossen; Landgebruik; Management
Geografische termen (9) : Denemarken [Marine Regions]; Ethiopia [Marine Regions]; Greater Antilles, Cuba [Marine Regions]; Nederland [Marine Regions]; North America [Marine Regions]; South Africa [Marine Regions]; South America [Marine Regions]; Sweden [Marine Regions]; Tanzania [Marine Regions]
Adres:
Celestijnenlaan 200E
3001 Leuven
België

Tel.: +32-(0)16-32 97 21
Fax: +32-(0)16-32 97 60
E-mail:
 Publicaties | Project 
 
Type: Wetenschappelijk

Abstract:
Onderzoek i.v.m. de ruimtelijke en kwantitatieve analyse van biologische en door de mens geïnduceerde patronen en processen op het niveau van landschappen en habitats, en dit zowel in rurale, stedelijke en natuurlijke omgevingen.

Het onderzoek van het Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap is geconcentreerd op volgende thema’s: De manieren van verspreiding van planten in de natuur en de snelheid van deze verspreiding. Toepassing van deze kennis bij bosuitbreiding, natuurontwikkeling en natuurherstel. De impact van de mens op het landschap en de methodes om dit te evalueren. De sociale, ecologische en economische functies van de open ruimte.Het gebruik van aardobservatie met satellieten om nuttige informatie te bekomen over de groei en de gezondheid van natuurlijke ecosystemen.De opslag van CO2 in bossen ter vermindering van het broeikaseffect.Opslag en in relatie brengen van informatie over ecosystemen in geografische informatiesystemen.Ontwikkelen van meetinstrumenten en indicatoren voor duurzaam bosbeheer.Het onderzoek gebeurt zowel in Vlaanderen, als in andere landen van de gematigde en tropische klimaatzones (bv. VS, Zweden, Denemarken, Nederland, Ethiopië, Tanzania, Cuba, Zuid-Afrika, enz.). Er bestaan hechte samenwerkingsbanden met buitenlandse partneruniversiteiten in Europa, de VS en Afrika.

Publicaties (4)  Top | Project 
    ( 4 peer reviewed ) opsplitsen filter
  • Peer reviewed article Marcheggiani, E.; Galli, A.; Melendres, O.C.; Somers, B.; García-Lahera, J.P.; De Keersmaecker, W.; Choudhury, M.A.M. (2021). Monitor mangrove forest dynamics from multi-temporal landsat 8-OLI images in the southern coast of Sancti Spiritus Province (Cuba), in: Gervasi, O. et al. Computational Science and Its Applications – ICCSA 2021. Lecture Notes in Computer Science, 12955: pp. 169-182. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-87007-2_13, meer
  • Peer reviewed article Hoa, P.V.; Giang, N.V.; Binh, N.A.; Hai, L.V.H.; Pham, T.-D.; Hasanlou, M.; Bui, D.T. (2019). Soil salinity mapping using SAR Sentinel-1 data and advanced machine learning algorithms: a case study at Ben Tre Province of the Mekong River Delta (Vietnam). Remote Sens. 11(2): 128. https://dx.doi.org/10.3390/rs11020128, meer
  • Peer reviewed article Unberath, I.; Vanierschot, L.; Somers, B.; Van De Kerchove, R.; Vanden Borre, J.; Unberath, M.; Feilhauer, H. (2019). Remote sensing of coastal vegetation: dealing with high species turnover by mapping multiple floristic gradients. Applied Vegetation Science 22(4): 534-546. https://dx.doi.org/10.1111/avsc.12446, meer
  • Peer reviewed article Mereu, S.; Salvatori, E.; Fusaro, L.; Gerosa, G.; Muys, B.; Manes, F. (2009). An integrated approach shows different use of water resources from Mediterranean maquis species in a coastal dune ecosystem. Biogeosciences 6(11): 2599-2610. https://dx.doi.org/10.5194/bg-6-2599-2009, meer

Project  Top | Publicaties 
  • Hyperteach: An information and communication technologies ICT-based course in Earth observation with emphasis on imaging spectroscopy and including hands-on applications, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Project