IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid (LNE)

Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer (LNE), more

Address:
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Belgium
 Publication | Projects 
 
Type: Administrative

Publication  Top | Projects 
    split up filter
  • Vandenabeele, P.; Janssens, L.; Claus, K.; De Vlieger, V.; Verbiest, H. (1997). Natuurtechnische milieubouw langs waterlopen binnen het departement leefmilieu en infrastructuur (LIN) 1990-1997. Water 16(95): 120-130, more

Projects (3)  Top | Publication 
  • Milieu-impactbepaling van het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen door middel van strategische m.e.r., gedeelte natuur en water, more
  • Milieuknelpunten van de zeehavens, more
  • Onderzoek naar de bronnen van PM10 in de haven van Antwerpen, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publication | Projects