IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Onderzoek naar de bronnen van PM10 in de haven van Antwerpen

Reference no: OL200400130
Period: February 2006 till June 2007
Status: Completed

Thesaurus terms: Air; Emission; Industries
 Institutes | Publication 

Institutes (2)  Top | Publication 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, more, sponsor
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), more

Abstract
De studie had als doel voor de meetstations van de VMM in de omgeving van het zuidoosten van de haven van Antwerpen (met name 42M802 Antwerpen Luchtbal, 40AB01 Antwerpen Boudewijnsluis, en 40AL01 Antwerpen Linkeroever) de lokale bijdrage aan de PM10 concentraties te identificeren en de oorzaak van de overschrijdingen bloot te leggen,
om vervolgens geschikte emissiereductiemaatregelen voor te stellen en door te rekenen. In de studie worden volgende onderdelen behandeld:

  1. De identificatie van de mogelijke stofbronnen die bijdragen tot de vastgestelde overschrijdingen en bijna-overschrijdingen;
  2. De bepaling van de achtergrondconcentratie per locatie, rekening houdend met het diffuse en grensoverschrijdende aandeel;
  3. Nagaan hoeveel moet gereduceerd worden om de grenswaarden te halen, rekening houdend met de NEC-richtlijn, en de richtlijn over de emissies van grote stookinstallaties;
  4. Voorstellen en evalueren van bijkomende maatregelen indien na doorrekening blijkt dat de grenswaarden niet gehaald zullen worden.

Publication  Top | Institutes 
  • Sleeuwaert, F.; Torfs, R.; Bleux, N.; Cosemans, G.; Deutsch, F.; Janssen, L.; Vankerkom, J.; Mensink, C.; Van Rompaey, H.; Berghmans, P. (2007). Onderzoek naar de bronnen van PM10 in de haven van Antwerpen: eindrapport. VITO: [s.l.]. 78 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication