IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dhr. Decleer, Kris
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie; Rapportering en Advisering, meer
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 40
  E-mail:
 
 • Actualisatie en analyse van een gegevensbestand van de natuurreservaten en natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen, meer
 • Beleidsgerichte analyse en voorstellen tot het optimaliseren van juridische en maatschappelijke instrumenten voor natuurontwikkelingsprojecten, meer
 • Ecologische gebiedsvisies en wetenschappelijke ondersteuning voor natuurbehoudsacties en natuurontwikkelingsprojecten in de landelijke inrichting, meer
 • Medewerking aan internationale netwerkvorming inzake natuurontwikkeling en natuurherstel, meer
 • Monitoring en evaluatie van het instrument natuurinrichting, meer
 • Omkadering van de provincies bij de afbakening en de realisatie van de natuurverbindingsgebieden en bij de actieve participatie in de totale afbakening van het buitengebied, meer
 • Opmaak van een gegevensbestand van de natuurreservaten en natuurontwikkelingen in Vlaanderen, meer
 • Toetsingskader voor natuurontwikkeling, meer
 • Uitbouw en structurele ondersteuning van het natuurbeleid Provincie West-Vlaanderen, meer
 • Uitbouw en structurele ondersteuning van het provinciaal natuurbeleid, meer
 • Uitbouw en structurele ondersteuning van het provinciaal natuurbeleid, meer
 • Uitbouw en structurele ondersteuning van het provinciaal natuurbeleid West-Vlaanderen, meer
 • Uitbouw van een geïntegreerd informatiesysteem voor de monitoring en evaluatie van het gebiedsgericht natuurbeleid in Vlaanderen, meer
 • Saltabel - Orthoptera in Belgium, meer
A1 publicaties (2) [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (10) [show]
Rapporten (12) [show]
Overige publicaties (3) [show]