IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

De Knijf, Geert
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Monitoring Biodiversiteitsbeleid, more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 32
  E-mail:
 
 • Biotoopkartering: Biologische waarderingskaart en Natura 2000 habitats, more
 • Monitoring en Rapportering Staat van Instandhouding van Natura2000 habitats, more
 • Ruimtelijke spreiding van soortendiversiteit bij hogere planten, libellen, dagvlinders, vogels en amfibieën en reptielen in Vlaanderen, more
 • Wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen voor de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, more
 • Grassland monitoring project; Partim vegetation survey in Flanders and at the coast, more
 • Invasive plants in Luronium natans habitats in Flanders, Belgium, more
 • Meetnetten.be - Area count for Eresus sandaliatus in Flanders, Belgium, more
 • Meetnetten.be - Exuviae counts for dragonflies in Flanders, Belgium, more
 • Meetnetten.be - Population counts for dragonflies in Flanders, Belgium, more
 • Meetnetten.be - Sightings for Ephippiger ephippiger in Flanders, Belgium, more
 • Meetnetten.be - Sightings for Stenobothrus stigmaticus in Flanders, Belgium, more
 • Meetnetten.be - Transects for dragonflies in Flanders, Belgium, more
 • Meetnetten.be - Transects for Eresus sandaliatus in Flanders, Belgium, more
 • Red list of dragonflies in Flanders, Belgium, more
Book [show]
Book chapters (3) [show]
Reports (4) [show]
Other publication [show]