IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Dr Montreuil, Anne-Lise
ORCID
Thesaurus term: Coastal protection
 
  Antea Belgium nv, more
  Institutional address:
  Roderveldlaan 1
  2600 Antwerpen
  Belgium
  Tel.: +32-(0)3-221 55 00
  Fax: +32-(0)3-221 55 01
  E-mail:
 
  Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), more
  Function: Onderzoeker
 • Opmaak kustlijnmodellen westkust, more
 • Assesment swimmers safety at Ostende beach, more
 • Duin voor Dijk pilots Raversijde - Spinoladijk - Westende, more
 • Living Lab Raversijde, more
 • Opvolging hydro-morfodynamica Zwin, more
 • Vlaba - Vooroever- en geulsuppleties als kustbescherming, more
 • Bathymetric monitoring: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Algemene Technische Ondersteuning, more
 • Ground water level measurements at Mariakerke, more
 • Morphan Flanders 1.0, more
A1 Publications (23) [show]
Books (3) [show]
Book chapters (7) [show]
Abstracts (11) [show]
Reports (16) [show]
Other publications (4) [show]
Thesis supervisor [show]