IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Vercauteren, Maaike
ORCID
  • Universiteit Gent; Faculteit Diergeneeskunde; Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten, more
  • Direct contact at institute:
    Tel.: +32-(0)9-264 77 42
    E-mail:
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie (GhEnToxLab), more
Maaike Vercauteren (Department of Pathology, Bacteriology and Poultry Diseases, UGent)
  • Ontwikkeling van een in vitro model voor huidziekten bij mariene vissen, more
  • Flatfish observations and abiotic data from the Belgian part of the North Sea, more
A1 Publications (12) [show]
Theses (2) [show]
Abstracts (19) [show]
Reports (13) [show]
Other publications (4) [show]
Thesis supervisor [show]