IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Effecten van de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde op de gebieden die onder de Natuurbeschermingswet vallen
de Jong, S.A.; van Heteren, P.; Houtekamer, N.L. (1995). Effecten van de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde op de gebieden die onder de Natuurbeschermingswet vallen. Werkdocument RIKZ, AX 95.043. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 28 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
  • de Jong, S.A., more
  • van Heteren, P.
  • Houtekamer, N.L.

Abstract
    Aangegeven wordt wat de te verwachten effecten zijn van het extra baggeren en storten dat gaat plaatsvinden bij de verruiming (verdieping) van de vaarweg in de Westerschelde. Gekeken is naar gebieden die onder de Natuurbeschermingswet vallen. Dit zijn : het Verdronken Land van Saeftinge, het Schor van Waarde en de Verdronken Zwarte Polder. Beschreven wordt wat het verruimen inhoudt en wat de uitgangspunten zijn bij het inschatten van de effecten. Verder wordt aangegeven welke maatregelen uitgevoerd zullen worden om de effecten te minimaliseren en natuurherstel te bevorderen. Een intensief projectmetingsprogramma, uit te voeren door Rijkswaterstaat, draagt zorg voor de monitoring van de effecten van de verruiming en biedt mogelijkheden voor bijsturing. Conclusie is dat er niet wezenlijk afbreuk gedaan wordt aan de waardevolle kenmerken van de gebieden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors