IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Ecologisch profiel van de Japanse oester
Kater, B.J. (2003). Ecologisch profiel van de Japanse oester. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C032/03. RIVO: Ijmuiden. 32 pp.
Part of: Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden, more

Available in  Author 
Document type: Project report

Keywords
    Ecology > Autecology
    Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) [WoRMS]
    ANE, Netherlands, Oosterschelde [Marine Regions]
    Marine/Coastal

Author  Top 

Abstract
    In het kader van de evaluatie van de Structuurnota Zee en Kustvisserij is het project EVAII gestart. Een van de onderdelen binnen dit project is het voedselreserveringsbeleid in de Oosterschelde (deelproject D2). Binnen het deelproject zijn vragen gesteld omtrent de ontwikkeling van vogel- en kokkelpopulaties. Een van de onderdelen van het onderzoek moet antwoord geven op de vraag in hoeverre de Japanse oester Crassostrea gigas de ontwikkeling van de kokkelbestanden heeft beïnvloed. Als onderliggend document voor de beantwoording van deze vraag is een ecologisch profiel van de Japanse oester opgesteld. In dit profiel wordt de bekende literatuur omtrent de ecologie van de Japanse oester gebundeld. Informatie over oesters die minder relevant is voor het beantwoorden van de vragen binnen het deelproject D2, zoals informatie over kweekmethoden voor Japanse oesters, de biochemie van de Japanse oester, de genetica en het gebruik van de Japanse oesterlarve als bioassay, zijn niet meegenomen

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author