IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [120913]
Ecologische monitoring kustverdedigingsproject Oostende (t0-situatie, fase 3). Dossiernummer 205.240. Eindrapport
Van Ginderdeuren, K.; Maene, S.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Ecologische monitoring kustverdedigingsproject Oostende (t0-situatie, fase 3). Dossiernummer 205.240. Eindrapport. MD & K: Oostende. 106 pp.

Available in  Authors 
  VLIZ: Open Repository 133416 [ OMA ]
Document type: Final report

Keywords
  Monitoring > Environmental monitoring
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences
  ANE, Belgium, Oostende [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Authors  Top 

Abstract
  Teneinde de ecologische effecten als gevolg van de kustverdediging en havenuitbreiding in Oostende (o.a. strandsuppletie en baggerwerken), alsook de strandsuppletie in het compensatiegebied te Nieuwpoort-Lombardsijde wetenschappelijk te kunnen evalueren is het noodzakelijk de toestand van het milieu na de technische ingreep te kunnen vergelijken met de oorspronkelijke toestand (t0-situatie). De studie van deze t0-situatie gebeurt in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MD&K).

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors