IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Milieueffectrapportage voor het Sigmaplan: kennisgeving
Cools, J.; Couderé, K.; Deconinck, M.; Nysten, K.; Naesens, H.; Van Doninck, N.; Vanhaecke, P.; Van Waeyenberge, J.; Verhaegen, K.; Wauters, E. (2003). Milieueffectrapportage voor het Sigmaplan: kennisgeving. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 149 pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Environmental assessment
  Hazards > Weather hazards > Floods
  Hydrographic features > Physiographic features > Estuaries
  Belgium, Lower Schelde Basin [Marine Regions]
Author keywords
  Sigmaplan

Authors  Top 
 • Cools, J.
 • Couderé, K., more
 • Deconinck, M.
 • Nysten, K.
 • Naesens, H.
 • Van Doninck, N.
 • Vanhaecke, P.
 • Van Waeyenberge, J., more
 • Verhaegen, K.
 • Wauters, E.

Abstract
  Voor u ligt de kennisgeving van het milieu-effectrapport dat de Administratie Waterwegen en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap laat uitvoeren met betrekking tot het Sigmaplan. In dit dossier vindt u een beschrijving van de manier waarop deze studie zal uitgevoerd worden. Het Sigmaplan is een plan dat moet garanderen dat mensen en goederen langsheen de getijdenrivieren van het Zeescheldebekken beschermd zijn tegen overstromingen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors