IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging. III.1-8. Deel 4
(1960). Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging. III.1-8. Deel 4. Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf: 's-Gravenhage. 230 pp.

Available in

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water; Fresh water

Content
  • (1960). Bijdrage III.1. Beschouwingen over de hoogwaterstanden in het Nederlandse kustgebied, opgetreden tijdens de stormvloed van 1 februari 1953, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging. III.1-8. Deel 4. pp. 7-54, more
  • (1960). Bijdrage III.2. De overschrijdingslijnen van de hoogwaterstanden in het Nederlandse getijgebied, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging. III.1-8. Deel 4. pp. 55-86, more
  • (1960). Bijdrage III.3. Beschouwingen over de kans op zeer hoge stormvloedstanden, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging. III.1-8. Deel 4. pp. 87-108, more
  • (1960). Bijdrage III.4. Beschrijving van de stormvloedwaarschuwingsdienst, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging. III.1-8. Deel 4. pp. 109-114, more
  • (1960). Bijdrage III.5. Bui-oscillaties en buistoten tijdens stormvloeden, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging. III.1-8. Deel 4. pp. 115-129, more
  • (1960). Bijdrage III.6. Getijberekeningen, hydraulisch en elektrisch modelonderzoek, in algemeen verband gezien, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging. III.1-8. Deel 4. pp. 131-141, more
  • (1960). Bijdrage III.7. Methoden van getijberekening, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging. III.1-8. Deel 4. pp. 143-208, more
  • (1960). Bijdrage III.8. Getijonderzoek door middel van hydraulisch-elektrische analogie, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging. III.1-8. Deel 4. pp. 209-230, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top