IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Kranswieren
Denys, L.; Packet, J. (2004). Kranswieren, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 106-121
In: Provoost, S.; Bonte, D. (Ed.) (2004). Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0205-7. 416, ill., appendices pp., meer
In: Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 

Abstract
    Kranswieren [Charophyceae] zijn belangrijke doelsoorten voor duinwateren. Een overzicht wordt gegeven van het voormalige en actuele voorkomen van deze groep in de vlaamse kustduinen. Van de 11 ooit in het gebied aanwezige taxa zijn er 7 nog na 1997 waargenomen. Deze vertegenwoordigen 25% van de vlaamse kranswierenflora. Chara contraria, C. Major en C. Vulgaris var. Longibracteata zijn heden de meest frequent optredende taxa. Chara aspera, C. Baltica en Nitella translucens zijn reeds geruime tijd verdwenen en hun herverschijning is zeer onwaarschijnlijk. Het duingebied is van bijzonder belang voor het voortbestaan van Chara major in Vlaanderen. De westhoek en de hier nabij gelegen duincomplexen vormen voor kranswieren het voornaamste deelgebied. De uitbreiding van kranswieren in de duinen is sterk aan pioniersomstandigheden gekoppeld, zodat een kranswiergericht beheer hierop dient te steunen. Bij het schonen van plassen met kranswiervegetaties dient de oösporenbank best in voldoende mate gevrijwaard te blijven. Tevens moet elke vorm van eutrofiëring, bijvoorbeeld door grote grazers, worden vermeden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs