IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Systeembeschrijving Westerschelde

Periode: Januari 2006 tot December 2006
Status: Afgelopen

Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituten | Publicatie 

Instituten (2)  Top | Publicatie 

Abstract
Doel
In de Westerschelde wordt samen met het Vlaams Gewest (regeringsbesluit) een ontwikkelingsschets opgesteld, waarin voorstellen worden gedaan voor het vergroten van de toegankelijkheid van de Antwerpse haven, het vergroten van de veiligheid tegen overstomingen en het versterken van de natuurlijkheid. De centrale vraag hierbij is: “Hoe kunnen we van de Westerschelde de natuurlijkheid behouden en vergroten en hoe kan dat samengaan met maatregelen t.b.v. veiligheid en toegankelijkheid. Hiertoe is een LTV O&M (Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring) programma opgesteld. LNV heeft zich verplicht om een aandeel aan dit programma te leveren.
Tegen deze achtergrond is er vanuit LNV behoefte aan kennis die gebruikt kan worden om toekomstige ontwikkelingen in de Westerschelde m.b.t. natuurlijkheid in te kunnen schatten. Het gaat hierbij in de eerste plaats om kennis om de effecten van inrichtingsmaatregelen in te kunnen schatten, in het bijzonder de verdieping van de Westerschelde, herstel van estuariene gradiënten en de implicaties van de Vogel & Habitatrichtlijnen. Hierbij komt de volgende vraag naar voren:
Wat zijn de effecten van de verschillende inrichtingsmaatregelen in de Delta voor schaal- en schelpdieren, vissen, visserij) en vogels

Doel van het onderzoek
Ontwikkelen van beleidsondersteunende tools in de vorm van habitatmodellen voor het oplossen van vraagstukken m.b.t. effecten van inrichtingsmaatregelen in de Delta in het kader van schelpdieren, vis en visserij.

Werkwijze
In 2004 is door het RIVO een projectvoorstel geschreven voor het onderdeel vis en visserij van de Lange Termijn Visie, onderzoek en monitoring i.s.m. enkele Vlaamse instituten. Een belangrijk onderdeel van dit voorstel vormt de ontwikkeling van een habitatmodelinstrumentarium, waarmee de het gevolg van inrichtingsmaatregelen kunnen worden voorspeld. In 2006 zal gestart worden met de ontwikkeling van dergelijke beleidsondersteunde tools in de vorm van habitatmodellen voor schelpdieren en vissen al dan niet i.s.m Vlaamse instituten. Samenwerking met Vlaanderen zal tot stand komen wanneer het project een onderdeel vormt van de LTV in de Westerschelde.

Resultaten

  • Rapportage overzicht habitatmodelinstrumentaria die zijn ontwikkeld in 2006 voor schelpdieren & vissen
  • Visie over hoe dergelijke modellen zijn te gebruiken voor beleid en beheer

Publicatie  Top | Instituten 
  • Steenbergen, J.; Meesters, E.H.W.G. (2006). Habitatmodellen in het beheer: zijn state-of-the-art modellen voor kokkels in de Westerschelde bruikbaar voor beheer en beleidsbesluiten? IMARES Wageningen Report, C091/06. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 60 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie