IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Prof. Dr Triest, Ludwig
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Biologie; Ecology and Biodiversity; Laboratorium voor Algemene Plantkunde en Natuurbeheer (APNA), more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-629 34 21
  Fax: +32-(0)2-629 34 13
  E-mail:
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Mangrove Management Group (MMG), more
 • Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, more
 • Function: Lecturer
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 
 • Cyanobacterial blooms: toxicity, diversity, modelling and management, more
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn water. Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', more
 • Studie van scores en indices voor het biologisch kwaliteitselement fytobenthos in het licht van de kwaliteitsevaluatie van de Vlaamse oppervlaktewateren (Rivieren, Meren en Overgangswateren) overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water, more
A1 Publications (37) [show]
Book [show]
Book chapter [show]
Abstracts (12) [show]
Other publication [show]
Thesis (co-)promotor (15) [show]
Thesis supervisor [show]