IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Prof. Dr Eng. Meysman, Filip
ORCID
Personal home page
ResearcherID
Personal home page
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Microbial Electricity, more
 • Function: Professor
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), more
 • Function: Professor
  Direct contact at institute:
  GSM: +32-(0)494-06 43 27
  E-mail:
JPG file
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, more
 • Function: Lecturer
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), more
 • Function: Professor
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; Marine Microbiology and Biogeochemistry (MMB), more
 • Function: Senior researcher
 • Darwin's laatste idee in getallen uitgedrukt: onderzoek naar de invloed van bioturbatie op de biogeochemie van de zeebodem en de impact op de globale koolstofkringloop, more
 • Hardwiring the ocean floor: the impact of microbial electrical circuitry on biogeochemical cycling in marine sediments, more
 • Modellering van fijnschalige ecologische processen in estuaria, more
 • The development of early diagenetic models, more
 • The modelling of bioturbation, more
 • High resolution field porewater profiles (pH, H2S, O2) with cable bacteria activity in the Netherlands., more
 • Laboratory timeseries of high resolution porewater profiles (pH, H2S, O2) demonstrating cable bacteria growth, more
 • Sedimentary and plant carbon, nitrogen and phosphorus measurements of Blakeney salt marsh ponds, more
A1 Publications (128) [show]
Peer reviewed publications (2) [show]
Book [show]
Book chapters (13) [show]
Thesis [show]
Abstracts (25) [show]
Other publications (6) [show]
Thesis (co-)promotor (7) [show]