IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Stark, Jeroen
ORCID
Thesaurus terms: Climate change; Hydraulics and sediment; Hydrodynamics; Morphology; Sediment
 
 • Vlaamse overheid; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (EVFH), more
 • Institutional address:
  Secretariaat
  Belgium
  Tel.: +32(0)3-224 61 80
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • Vlaamse overheid; Sediment (WATSED), more
 • Function: Researcher
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie, more
 • Function: PhD student
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Advies - ververstijd stroombeelden, more
 • Analyse astro-predictie dwarsstroming Ossenisse, more
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, more
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, more
 • Berekening kans op voorkomen van hydrodynamische condities irt dwarsstroming, more
 • Dwarsstroming 12/03/2020, more
 • Haalbaarheid voorspelling dwarsstroming, more
 • IMMERSE WP3.2 - Doorrekenen scenario 4, more
 • Invloed van morfologie Westerschelde bij hoge HW, more
 • Masterplan Lillo: hydrodynamische modelberekeningen, more
 • Verkennende berekeningen slibverspreiding en seizoenale effecten, more
 • Vlottermetingen tbv. validatie HF-radar, more
A1 Publications (5) [show]
Book [show]
Book chapters (5) [show]
Thesis [show]
Abstracts (5) [show]
Reports (24) [show]
Other publication [show]