IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Prof. Dr De Coen, Wim
  Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE), more
  Function: Professor
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-265 33 70
  Fax: +32-(0)3-265 34 97
  E-mail:
 
 • Characterisation of the toxicological mode of action and effect-evaluation of fluorinated organochemicals in marine and estuarine organisms, more
 • Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, more
 • Evaluatie van het toxische werkingsmechanisme van endocrien verstorende stoffen bij de zebravis, Danio rerio, more
 • Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem, more
 • Flame retardants Integrated Risk assessment for Endocrine effects, more
 • Geïntegreerde studie van de effecten van milieuverontreiniging op aquatische en terrestische ecosystemen, more
 • Ontwikkeling van DNA arrays (meetinstrument) voor de detectie van endocriene verstorende eigenschappen van zowel chemicaliën als afvalstromen bij vissen, more
 • Ontwikkeling van DNA-chips voor toxiciteitskarakterisatie van chemicaliën bij de gewone karper (Cyprinus carpio), more
 • ED-North Database: Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem, more
A1 Publications (39) [show]
Peer reviewed publication [show]
Book [show]
Book chapters (13) [show]
Abstracts (9) [show]
Reports (4) [show]
Other publications (5) [show]
Thesis (co-)promotor (4) [show]