IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Pedologic characteristics of salt marches and alluvial plains

Dutch title: Pedologische karakterisatie van schorren en alluviale gebieden
Parent project: Research on the environmental effects of the SIGMA plan, more
Acronym: OMES 1
Period: 1995 till 1998
Status: Completed

Thesaurus terms: Alluvial deposits; Salt marshes; Soil properties
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institute 

Institute  Top 

Abstract
Gemeenschappelijke financiering door:
AWZ, Administratie Waterwegen en Zeewezen
AMINAL,Administratie Milieu, Natuur, Land en Waterbeheer

De bodem kan zeker beschouwd worden als een ecologisch differentiërende factor die zijn invloed laat gelden op de vegetatie en zijn evolutie. Het doel van deze studie is dan ook om een beschrijving te maken van de bodems en de bodemvorming van de schorren en alluviale gebieden en de verwachte processen wanneer bepaalde gebieden terug aan een getijdentegime zouden onderworpen worden. Daartoe wordt een beschrijvende en kwantitatieve bodemkundige karakterisatie uitgevoerd naar morfologische bodemkenmerken en klassieke analytische bodemparameters. Het is de bedoeling de bodem zodanig te karakteriseren dat de gegevens als invoer kunnen dienen voor het ecologisch vegetatiemodel. Dit houdt in dat d.m.v. bodemboringen van de toplaag de volgende parameters in het veld opgenomen worden: opeenvolging, diepte en dikte van de verschillende strata; weerstandsmeting van de verschillende strata m.b.v. penetrograaf; diepte van de reductielaag; diepte van eventueel storende lagen; diepte van eventueel storende lagen; diepte van de beworteling; klasse van vervening en afbraak van organisch materiaal; klasse van bodemrijping. Op elk beschreven proefvlak worden d.m.v. kopeckyringen ongestoorde stalen genomen waarvan de textuurfracties, koolstofgehalte, CaCO3, PH, electrische geleidbaarheid, bulkdensiteit en poriënvolume en verzadigde hydraulische conductiviteit worden bepaald.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute