IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Actualisation of the Sigmaplan
www.sigmaplan.be

Dutch title: Actualisatie van het Sigmaplan
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Accessibility Program, more
Period: July 2005
Status: In Progress

Thesaurus terms: Flood control; Flood prevention
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institutes | Publication 

Institutes (2)  Top | Publication 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Abstract
Het Sigmaplan is een pakket van maatregelen dat de veiligheid tegen overstroming van bewoners in het Zeescheldebekken in Vlaanderen moet vergroten.
Het Zeescheldebekken is het gebied van de Schelde en bijrivieren Durme, Rupel, Kleine Nete, Grote Nete, Dijle en Zenne dat onder invloed staat van het getij.
Op 18 februari 1977 besloot de ministerraad om het Sigmaplan uit te voeren.
Op 22 juli 2005 heeft de Vlaamse regering dit plan geactualiseerd: het geactualiseerd Sigmaplan.
Naast bescherming tegen overstroming moet het plan ook zorgen dat natuurdoelstellingen in het Zeescheldegebied behaald worden.
Het Sigmaplan bevat onder andere het verhogen van dijken (Veiligheid), het aanleggen van overstromingsgebieden (ruimte voor de rivier ten behoeve van Veiligheid en Natuurlijkheid) en het ontpolderen van gebieden en ontwikkelen van wetlands (ruimte voor de rivier ten behoeve van Natuurlijkheid). Besloten is deze maatregelen eerst uit te voeren op plaatsen waar de opbrengst ervan het grootst is.

Publication  Top | Institutes 
  • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan - Integrale verkenning Scheldebekken - Integrale verkenning Rupelbekken - Planstudie rivierherstel project Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen. Volume 1d: aanvullende statistiek scheldebekken. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. ix, 151 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication