IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

UGent Aquaculture R&D Consortium


Thesaurus term: Aquaculture
 Institutes 

Institutes (11)  Top 
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid; Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering (LFMFP), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biochemie en Microbiologie, more, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie, more, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep landbouweconomie, more, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Moleculaire Genetica, more, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Evolutionaire Morfologie van de Vertebraten, more
 • Ghent University; Faculty of Sciences; Department of Biology; Vertebrate Morphology & Developmental Biology, more
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Diergeneeskunde; Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten, more
 • Universiteit Gent; Faculteit Diergeneeskunde; Vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie, more
 • Universiteit Gent; Faculteit Diergeneeskunde; Vakgroep Morfologie, more

Abstract
Beschrijving van de activiteiten die zullen gebundeld worden:

 • Interdisciplinair onderzoek met betrekking tot prioritaire domeinen in het vakgebied aquacultuur (nationale en internationale onderzoeksprojecten, MSc en PhD thesiswerk)
 • Organisatie van 3-jaarlijks internationaal congres in opvolging van de ‘LARVI’ congressen
 • Onderwijs: ondersteuning van de European MSc in Aquaculture & Fisheries (nieuwe Masters richting aan de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen vanaf 2007); misschien in de toekomst ondersteuning van de Erasmus mundus aanvraag die in 2007 terug ingediend wordt door het ARC
 • Centraal behartigen van de rol en de belangen in (inter)nationale netwerken (EU-AquaTnet, Food2Know, ViFINET-Vietnam, ChinAquaNet-China, ASEM Aquaculture Platform)
 • Ontwikkelingssamenwerking (ViFINET-Vietnam, ChinAquaNet-China, VLIR-IUC Vietnam en Ecuador, ASEM aquaculture platform)
 • Valorisatie van onderzoeksresultaten en bevordering van de interactie met de bedrijfswereld (IOF, EATP)

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes