IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Delta Coast
www.rsdelta.eu/00_project_04_00_deltakust.htm

Dutch title: Delta Kust
Period: 2006 till 2008
Status: Completed

Geographical term: ANE, Netherlands, Delta Area [Marine Regions]
 Institute 

Institute  Top 

Abstract
DOEL

Vanuit de betrachting van een duurzaam en geïntegreerd kustzonebeheer zoeken naar intervisie, ervaringsuitwisseling en gemeenschappelijke projecten voor de Delta Kust (provincies Zuid-Holland, Zeeland en West-Vlaanderen)

RESULTATEN

Een grensoverschrijdende uitwisselingsstructuur voor een duurzaam en geïntegreerd beheer van de kustzone staat voorop, waarbij rond concrete thema’s wordt samengewerkt.
De uitwerking vindt plaats aan de hand van 4 inhoudelijke thema’s en 3 (procesmatige) stappen.
De 4 inhoudelijke Kustthema’s zijn:

  • Strategie en Beleid (geïntegreerde kustontwikkeling, duurzaamheidsindicatoren, EU evaluatie m.b.t. ICZM,...)
  • Innovatie (zwakke schakels, ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijke ordening, kusttoerisme, ... )
  • Strandmanagement (kwaliteit stranden, ruimtelijke ordening op het strand, paviljoenen, ... )
  • Educatie (bewustwording risico’s, duurzame ontwikkeling, havenontwikkeling, ... )

De 3 stappen zijn als volgt:

  • Evolueren van het netwerk en bevorderen van kennisuitwisseling: quick scan van huidige situatie, studiedagen, bestuurders excursies, ...
  • Bepalen van raakvlakken en inhoudelijke verdieping: expert workshops
  • Samenhang creëren en zo mogelijk samenwerking vormgeven

Uit deze uitwisselingsstructuur kunnen specifieke samenwerkingsprojecten groeien. Voor kleine projecten, kan het huidige budget worden gebruikt. Voor grotere projecten moet gezocht worden naar bijkomende financiering. Naast de thematische werking zal de RSD Kustwerkgroep mogelijkheden voor het uitwerken van toekomstige Europese projecten bekijken.
Het belang van de werkgroep RSD-Kust heeft betrekking op:
kennisontwikkeling en uitwisseling, het netwerk en de brugfunctie hiervan, en (uitgebreidere) toekomstige samenwerking en het benutten van EU-subsidies

PARTNERS

  • Provincie West-vlaanderen
  • Provincie Zeeland
  • Provincie Zuid-Holland

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute