IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program

Dutch title: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma natuurlijkheid
Period: March 2005 till 2010
Status: Completed

Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
 Institutes | Projects 

Institutes (2)  Top | Projects 
 • Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), more, co-ordinator
 • Technische Schelde Commissie (TSC), more

Child projects (14)  Top | Institutes 
 • Creation of a habitat reserve (Nl-Vl), more
 • Development of flanking measures for the agriculture of Flanders, more
 • Development of flanking measures for the agriculture of the Netherlands, more
 • Establishment of the Kalkense Meersen and surroundings, more
 • Identification of nature projects in and around the Westerschelde (Zone 2), more
 • Indication of the Flemish part of the shipping channel as Special Protection Area (SPA), more
 • Intertidal area Hertogin Hedwige-Prosperpolder, more
 • Migration possibilities fish, more
 • Nature development and establishment between Hamme and Dendermonde, more
 • Natuurpakket Westerschelde Middengebied, more
 • Phrasing of preservation objectives, more
 • Protection of the 'Vlakte van de Raan', more
 • Restoration and extension of the Zwin, more
 • Restoration of the Durmevallei, more

Abstract
In de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium hebben de Bewindslieden een aantal besluiten genomen om tot de uitvoering van de projecten in het kader van de veiligheid tegen overstromen, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid te komen. Daarenboven hebben de Bewindslieden een aantal besluiten genomen over de algemene organisatie en verwezenlijking van de projecten.

Er zijn 4 programma’s: veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid, natuurlijkheid en algemeen. Ieder programma bevat een aantal projecten en maatregelen. Voor de programma’s zijn er programmamanagers aangesteld die instaan voor de procesbewaking van de projecten en maatregelen.

Voor de projecten zijn en worden er projectleiders aangesteld. In samenwerking met de bevoegde instanties in Vlaanderen en Nederland dragen zij onderzoek op, zorgen voor begeleiding van dit onderzoek, begeleiden de procedures, zorgen voor de inbreng van belanghebbenden en verzorgen de communicatie over hun project.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Projects