IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Development of flanking measures for the agriculture of Flanders

Dutch title: Ontwikkeling van een flankerend beleid voor de landbouw Vlaanderen
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program, more
Status: In Progress

Thesaurus term: Agriculture
Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (4)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more, partner
  • Vlaamse overheid; Departement Landbouw en Visserij, more, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Landmaatschappij (VLM), more, partner
  • Technische Schelde Commissie (TSC), more

Abstract
Een aantal projecten van de Ontwikkelingsschets 2010 hebben tot gevolg dat landbouwgrond wordt omgezet in natuurgebied of een veiligheidsfunctie krijgt.
Er moet een beleidskader worden opgesteld om eventueel negatieve sociale- en/of economische gevolgen voor de landbouw te kunnen opvangen.

Belangrijk aandachtspunt voor de werkgroep flankerend landbouwbeleid is op dit moment de gang van zaken rondom het flankerend landbouwbeleid in de Hedwige-Prosperpolder. Er moet duidelijkheid komen welke regelingen van toepassing zijn voor Vlaamse boeren op Nederlands grondgebied.

Naast de reeds bestaande Grondenbank voor het Sigmaplan wordt gewerkt aan een overeenkomst Grondenbank voor het Zwin. De Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos onderhandelen hierover.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes