IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Ontwikkeling van milieuvriendelijke aftifoulingcomponenten - voorstudie

Period: April 2008 till January 2009
Status: Completed
 Institute 

Institute  Top 

Abstract
Literatuurstudie omtrent de problemen met aanwas van organismen op materialen in het mariene milieu. Er werd een databank opgsteld met ca. 270 stoffen die reeds getest werden op aangroeiwerende activiteit tegen één of meerdere organismen. De klemtoon lag op het zoeken naar veelbelovende mileuvriendelijke alternatieven, bij voorkeur natuurlijke, chemisch relatief eenvoudige producten.Voor zover beschikbaar werd ook de toxiciteit van deze producten opgelijst. Daarnaast werd kennis vergaard over de belangrijkste foulingsoorten in de Noordzee.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute